ಹಿನ್ನೆಲೆ

ಕೆಂಗಲ್ ಹನುಮಂತಯ್ಯನವರು ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿಗಳಾಗಿದ್ದಾಗ ರೂಪುಗೊಂಡ ಮೈಸೂರು ಸಂಸ್ಥಾನದ ಸಾಹಿತ್ಯ ಮತ್ತು ಸಂಸ್ಕøತಿ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಇಲಾಖೆ ಜನಪ್ರಿಯ ಗ್ರಂಥಗಳನ್ನು ಪ್ರಕಟಿಸಿತು. ಕೆಲವು ವರ್ಷಗಳ ನಂತರ ಮೈಸೂರು ರಾಜ್ಯ ಸಾಹಿತ್ಯ ಅಕಾಡೆಮಿಯು 1961ರಲ್ಲಿ ಅಸ್ತಿತ್ವಕ್ಕೆ ಬಂದಿತು. ಮೊದಲಿಗೆ ರಾಜ್ಯ ಶಿಕ್ಷಣ ಸಚಿವರೇ ಅಕಾಡೆಮಿಯ ಅಧ್ಯಕ್ಷರಾಗಿರುತ್ತಿದ್ದರು. ನಂತರ ಖ್ಯಾತ ಸಾಹಿತಿಗಳಾದ ಶ್ರೀ ಎ ಎನ್ ಮೂರ್ತಿರಾವ್, ಪ್ರೊ. ಸಿ ಕೆ ವೆಂಕಟರಾಮಯ್ಯ, ಖ್ಯಾತ ಶಿಕ್ಷಣ ತಜ್ಞ ಪ್ರೊ. ಕೆ ಎಸ್ ಧರಣೇಂದ್ರಯ್ಯ ಮುಂತಾದವರು ನಿರ್ದೇಶಕರಾಗಿ ಅಕಾಡೆಮಿಯ ಕಾರ್ಯ ನಿರ್ವಹಿಸಿದರು. ಮೈಸೂರು ರಾಜ್ಯದ ಹೆಸರು 1973ರಲ್ಲಿ “ಕರ್ನಾಟಕ” ಎಂದು ನಾಮಕರಣವಾದ ಮೇಲೆ ‘ಮೈಸೂರು ರಾಜ್ಯ ಸಾಹಿತ್ಯ ಅಕಾಡೆಮಿ’ಯು `ಕರ್ನಾಟಕ ಸಾಹಿತ್ಯ ಅಕಾಡೆಮಿ’ ಎಂಬ ಹೆಸರನ್ನು ಪಡೆಯಿತು.

ಅಕಾಡೆಮಿಯ ಸ್ವರೂಪವು ಕಾಲದಿಂದ ಕಾಲಕ್ಕೆ ಬದಲಾವಣೆಯನ್ನು ಹೊಂದುತ್ತಾ ಬಂದಿದೆ. ಪ್ರಾರಂಭದಲ್ಲಿ ಅಕಾಡೆಮಿಯ ಕಾರ್ಯವನ್ನು ಸರ್ಕಾರವೇ ನಿರ್ವಹಿಸುತ್ತಿತ್ತು. ರಾಜ್ಯದ ಶಿಕ್ಷಣ ಸಚಿವರು ಅಕಾಡೆಮಿಯ ಅಧ್ಯಕ್ಷರಾಗಿಯೂ ಉಪ ಶಿಕ್ಷಣ ಸಚಿವರು ಉಪಾಧ್ಯಕ್ಷರಾಗಿಯೂ ಇರುತ್ತಿದ್ದರು. ಆನಂತರ ನಾಡಿನ ಹಿರಿಯ ಸಾಹಿತಿಯೊಬ್ಬರನ್ನು ಅಧ್ಯಕ್ಷರನ್ನಾಗಿ ನೇಮಿಸುವ ಪದ್ಧತಿಯನ್ನು ಜಾರಿಗೆ ತರಲಾಗಿದೆ.

ಅಕಾಡೆಮಿ ರಾಜ್ಯ ಸರ್ಕಾರದ ಕನ್ನಡ ಮತ್ತು ಸಂಸ್ಕøತಿ ನಿರ್ದೇಶನಾಲಯದ ಒಂದು ಭಾಗವಾಗಿದ್ದರೂ ಅದಕ್ಕೆ ಆಂತರಿಕ ಸ್ವಾಯತ್ತತೆಯನ್ನು ಕೊಟ್ಟು, ನವೆಂಬರ್ 1977ರಲ್ಲಿ ಕರ್ನಾಟಕ ಸರ್ಕಾರ ಅದರ ಸಂವಿಧಾನದಲ್ಲಿ ಅನೇಕ ತಿದ್ದುಪಡಿಯನ್ನ್ಲು ಮಾಡಿ ಅಕಾಡೆಮಿಗಳ ಸನ್ನದನ್ನು (ಚಾರ್ಟರ್) ಪ್ರಕಟಿಸಿದೆ. ಅದರ ಪ್ರಕಾರ ಅಕಾಡೆಮಿಯ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ಹಾಗೂ ಸದಸ್ಯರನ್ನು ಸರ್ಕಾರವೇ ನಾಮಕರಣ ಮಾಡುತ್ತದೆ. ಈ ನಾಮನಿರ್ದೇಶಿತ ಮಂಡಳಿಯು ಸಹ-ಸದಸ್ಯರನ್ನು ಆಯ್ಕೆ ಮಾಡುವ ಅಧಿಕಾರವನ್ನು ಹೊಂದಿರುತ್ತದೆ. ಅಕಾಡೆಮಿಯ ನಿಯತ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಹಣೆಗೆ ಒಂದು ಕಾರ್ಯ ನಿರ್ವಾಹಕ ಸಮಿತಿಯನ್ನು ರೂಪಿಸಿಕೊಳ್ಳಬಹುದಾಗಿದೆ. ಅಲ್ಲದೆ, ಅಗತ್ಯಕ್ಕೆ ತಕ್ಕಂತೆ ಉಪ-ಸಮಿತಿಗಳನ್ನು ರಚಿಸಿಕೊಳ್ಳುವ ಅಧಿಕಾರ ಅಕಾಡೆಮಿಗೆ ಇದೆ. ಅಕಾಡೆಮಿಯ ಅಧ್ಯಕ್ಷರು, ರಿಜಿಸ್ಟ್ರಾರರು ಮತ್ತು ಅರ್ಥ ಸದಸ್ಯರು ಅಕಾಡೆಮಿಯ ಪದಾಧಿಕಾರಿಗಳಾಗಿರುತ್ತಾರೆ. ರಿಜಿಸ್ಟ್ರಾರ್ ಮತ್ತು ಅರ್ಥ ಸದಸ್ಯರಾದ ಲೆಕ್ಕಾಧಿಕಾರಿಗಳು ಸರ್ಕಾರಿ ಅಧಿಕಾರಿಗಳಾಗಿರುತ್ತಾರೆ. ರಿಜಿಸ್ಟ್ರಾರರು ಅಕಾಡೆಮಿಯ ಮುಖ್ಯ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಾಹಕ ಅಧಿಕಾರಿಗಳೂ ಆಗಿರುತ್ತಾರೆ.

ಪ್ರಕಟಣೆಗಳು

ಪರಿಸರಜ್ಞಾನ ಸಂವಹನ ಕಮ್ಮಟ

ಪರಿಸರಜ್ಞಾನ ಸಂವಹನ ಕಮ್ಮಟ ದಿನಾಂಕ : 2015 ಅಕ್ಟೋಬರ್ 13, 14 ಮತ್ತು 15 ಸ್

ಹೊಸ ಓದು ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ – ದು. ಸರಸ್ವತಿ ಅವರ ‘ ಜೀವ ಸಂಪಿಗೆ ‘ ಕಾವ್ಯ ಸಂಕಲನ

ಹೊಸ ಓದು ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ - ದು. ಸರಸ್ವತಿ ಅವರ ' ಜೀವ ಸಂಪಿಗೆ ' ಕಾವ್ಯ ಸಂಕ

ಪರಿಸರ ಜ್ಞಾನ ಸಂವಹನ ಕಮ್ಮಟ

ಕ್ರ.ಕಸಾಅ/ಪಜ್ಞಾಸಂಕಮ್ಮಟ/2015-16 ದಿನಾಂಕ: 8 ಸೆಪ್ಟೆಂಬರ್ 2015 ಪ್ರಕಟಣ

ಶಂಬಾ ಸಂಸ್ಕ್ರತಿ ಓದು ಕಮ್ಮಟ

ಕ್ರ.ಕಸಾಅ/ಶಂ.ಸಂ.ಓ.ಕಮ್ಮಟ/2015-16 ದಿನಾಂಕ: 02-09-2015 ಪ್ರಕಟಣೆ ಕರ್ನಾಟಕ ಸ

ನೆಲದ ಮರೆಯ ನಿಧಾನ – ವಿಚಾರ ಸಂಕೀರ್ಣ

ನೆಲದ ಮರೆಯ ನಿಧಾನ - ಶಿ ಶಿ ಬಸವನಾಳ ಮತ್ತು ಎನ್ಕೆ ಕುಲಕರ್ಣಿ ಬದುಕು

ಪಾ. ವೆಂ. ಜನ್ಮಶತಮಾನೋತ್ಸವ ಸಮಾರಂಭ

ಪಾ. ವೆಂ. ಜನ್ಮಶತಮಾನೋತ್ಸವ ಸಮಾರಂಭ ದಿನಾಂಕ : 27-09-2015 ಭಾನುವಾರ ಸಮಯ • 4805532677
 • bbm para android beta download
 • android google api manual download
 • darmowe aplikacje na android pobierz
 • download akinator for android free
 • android 4 sdk download
 • one note android app download
 • crash bandicoot android download apk
 • free music ringtone downloads for android
 • mortal kombat 4 game download for android
 • android wifi scanner apk download
 • download way to sms app for android
 • rope n fly 3 android free download
 • mp3 download app android free
 • melhores jogos para android download gratis
 • android httpclient download image
 • download file manager android
 • akinator app android download kostenlos
 • pro android 4 equality download
 • 9722133118
 • minecraft na android download free
 • gta 3 para tablet android download
 • music download app for android market
 • how to download htc keyboard android
 • jelly bean android galaxy s3
 • video player download for android
 • free bible commentary download for android
 • 4825077859
 • downloads jogos para android blogspot
 • 6 guns android download
 • android no lock download apk
 • pes 11 android data download
 • bubble wrap game android download
 • iphone icon download for android
 • download plants vs zombies android free
 • datpiff mobile download for android
 • which eclipse ide to download for android
 • android download was unsuccessful market
 • set download location android
 • pocket frogs android apk download
 • angry birds android download full version
 • download stream video android
 • android market download talking tom
 • album cover art downloader android
 • download game kingdom rush for android
 • download street fighter 4 android
 • arnova 7 g2 android market download
 • order and chaos online download android free
 • cricket game download for android tablet
 • crystal defenders android download apk
 • tube god android free download
 • cambridge dictionary free download for android
 • android download ice cream
 • doodle jump android full version free download
 • mobile hacking software free download for android
 • cara download google earth android
 • melhores jogos android gratis download
 • download skype for android samsung galaxy s
 • bA?cher fA?r android free download
 • google voice plugin download android
 • mx player android download
 • fifa 12 for android free download
 • racing games 3d free download for android
 • agent mail ru download android
 • direct download games for android
 • android best downloader app
 • papago m8 android apk download
 • android market error the download was declined
 • quake 3 for android download
 • documents to go android apk download
 • directv everywhere android app download
 • jogos android gratis download apk
 • download qq browser for android mobile
 • download android apps to pc then phone
 • android download app without sd card
 • marketplace android download apps
 • cara download dari 4shared android
 • texas holdem download apps android
 • filmy download na android
 • download game android gratis dimana
 • android error downloading 905
 • can you download voicemails from android
 • android htc touch elf download
 • crusade of destiny download free android
 • android assistant pro apk free download
 • top android download sites
 • download roms nintendo ds para android
 • android apps software download
 • death rally free download full version android
 • video downloader application for android
 • secret box android app download
 • android sdk manager download slow
 • download android hd games free
 • free android games download blog
 • advanced download manager pro android
 • dictionary application android download
 • download android plugin for eclipse
 • download and open zip files on android
 • android http download big file
 • verizon android market download unsuccessful
 • amazon android app download
 • calendar widget android free download
 • top rated music downloader for android
 • download ringtones android phone free
 • internet explorer browser download for android
 • android diamond 2 download
 • fruit ninja cheats android
 • android sdk emulator download chip
 • android download youtube watch later
 • android error downloading update
 • eclipse and android download
 • sky news android download
 • amazon android kindle app download
 • dolphin hd android download apk
 • android market download arnova
 • 7172061387
 • android wont download apps without wifi
 • copilot live android apk download
 • warcraft 2 na androida download
 • free spanish music downloads for android
 • download ios 5 emulator for android apk
 • s3c6410 android adb drivers download
 • android netflix streaming app download
 • download dead space android apk free
 • final fantasy 7 download for android
 • cant download whatsapp from android market
 • circuit board wallpaper android download
 • download play store for android free
 • android market download on htc hd2
 • can't download from android market htc wildfire
 • psx emulator free download for android
 • cyanogen android market download
 • gta android could not download data
 • 9529235377
 • extreme call blocker android free download
 • download android hd games cracked
 • android sdk manager download
 • como usar youtube downloader in android
 • gta 3 android audio files download
 • 6129630702
 • hotspot shield android apk download
 • line runner android download gratis
 • flv player for android free download apk
 • android phone apps not downloading
 • flash download android free
 • english dictionary download free for android
 • repligo reader android download free
 • quake 3 download for android
 • android download mode stuck
 • download aplikasi sms bomber untuk android
 • driver android phone windows xp download
 • download aplikasi kingsoft office untuk android
 • phan mem download video cho android
 • best android app for hindi songs download
 • java virtual machine per android download
 • copilot live android apk free download
 • max payne game free download for android
 • cara download android market gratis
 • download android app for blackberry z10
 • android app download but not install
 • 1479087168
 • download aplikasi android dari komputer
 • real racing 2 download android free
 • 10 billion android app downloads
 • leitor de qr code para android
 • plants vs zombies download android app
 • download avatar hd game for android free
 • fingerprint security scanner download android
 • super mario bros live wallpaper android download
 • longman contemporary dictionary android free download
 • download flashlight app for android free
 • stickman bmx pro android download
 • angry bird free download for android mobile
 • free video downloader plus plus for android
 • acrobat reader para android download
 • download bbm untuk android free
 • divx player free download for android tablet
 • direct download for skype android
 • bria android tablet download
 • cara download game hd di android
 • instadm apk download for android
 • android change download location
 • fastest download manager for android
 • android games 240x320 download
 • pokemon yellow game download for android
 • 5934928534
 • download al quran digital android
 • igo navigacija za android srbija download free
 • mx player pro download for android
 • aplikasi download for android
 • download sentinel 3 android apk
 • 1111484634
 • 3151933339
 • android download purchased apps again
 • download cricket fever game for android
 • android tablet touchscreen not working
 • download aplicativo cartola fc para android
 • 1188683091
 • angry birds seasons android apk free download
 • touch calendar android free download
 • download tiny tower para android
 • mario 64 para android download
 • download android audio recorder
 • anleitung download android apps
 • download backup software for android
 • hello android ed burnette ebook download
 • download eclipse for android development
 • bagaimana download dari android market
 • umnet android games free download
 • doodle jump android download full
 • android 4 razr download
 • process manager for android free download
 • can android apps download to pc
 • rugby nations 2011 android download
 • latest android apps 2011 free download
 • best free movie downloader app for android
 • android update stuck on downloading screen
 • download asphalt 5 full para android
 • htc wildfire android driver download
 • flash 8 android download
 • 9558819396
 • light racer 3d android download
 • alchemy android game for pc download
 • tv catch up android app download
 • android sdk r06 windows zip free download
 • android app just says starting download
 • nes emulator android download free
 • download android sdk tool setup
 • mapa na androida download
 • free download answering machine for android mobile
 • 2go download for samsung android
 • firefox android download ohne market
 • 6843163119
 • sims 3 download for android free
 • 3120866754
 • movie maker free download for android phone
 • android eclipse ebook free download
 • android sdk download large file
 • android install apk programmatically from url
 • map google download android
 • 1363936460
 • angry birds space apk download android
 • opera mini 5 free download for android
 • cliff diving fA?r android download
 • asphalt 7 android download problem
 • great apps to download music for android
 • android sdk exe free download
 • os melhores jogos android download
 • android apps free download for lg
 • android sdk tools revision 19 download
 • angry birds save file android download
 • across age dx android cheats
 • download tom cat for android phone
 • windows media player download for android
 • age of mythology free download for android
 • download iphone ui for android
 • citi mobile download android
 • android api level 9 download
 • 9543818803
 • tower defense free download for android
 • android kernel source code download zip
 • android usb driver download for windows
 • pool master pro android download free
 • alchemy app android download
 • download adobe flash player free for android
 • emulator android download nds
 • android download wallpaper gallery
 • market wont download apps android
 • 2522605265
 • download cricinfo app for android
 • ultimate guitar tuner for android free download
 • amazing android apps free download
 • android download images from internet
 • pocket god full download android
 • power downloader for android
 • full movie download for android
 • qr scanner download for android
 • 9700659007
 • viber per android download gratis
 • adobe epub ebook reader android
 • sleep as android unlock apk free download
 • iphone ringtone download for android
 • download way to sms for android
 • titanium backup pro android download
 • gmail android download folder
 • td canada trust android app apk download
 • facebook software download for android
 • slide to unlock download for android
 • best android hd games 2011 free download
 • teamviewer 7 download per android
 • stick war download android
 • angry birds lite android download apk
 • uc browser 9 free download for android
 • android market download to pc
 • ringtones for android phone free download
 • android terminal reboot download mode
 • 9714239176
 • flash 10 android download
 • lg pc suite android download
 • pokemon diamond for android free download
 • fifa 11 full android download
 • amazing spiderman android game download
 • free android video apps download
 • cara download games android lewat pc
 • google play download android police
 • download pes 2012 full cho android
 • twitch tv app android download
 • navigon for android download usa maps
 • android flash download apk
 • 9133935007
 • problema download file android
 • android download image via http
 • android sdk r21 windows download
 • clear android play store download history
 • software for downloading youtube videos on android
 • adobe reader android download chomikuj
 • free android offline bible download
 • download bbm application for android
 • dictionary android download free
 • 9923619010
 • download gratis navigatore offline per android
 • android download manager code
 • mkv player free download for android
 • download image from php server android
 • galaxy on fire 1 download android
 • download mislukt android market
 • ordnance survey maps download android
 • download scribd files android
 • download files from pc to android wifi
 • download do sistema android para netbook
 • android htc clock widget download
 • android cookbook free ebook
 • vodafone 845 android games free download
 • fifa 12 full download for android
 • gameboy advance android free download
 • download hd movies for android phone
 • cracked app downloads for android
 • android phone youtube downloader
 • android market download unsuccessful lg gt540
 • aplikasi untuk download video hp android
 • whatsapp download for samsung android
 • android firmware download samsung galaxy s
 • call control pro android download
 • smart keyboard pro android review
 • pro evolution soccer 2011 fA?r android download
 • photo studio download for android
 • youtube download software for android mobile
 • mt65xx android phone driver download windows 7
 • android sdk tool download
 • avatar hd android apk free download
 • can you download movies android market
 • android java games free download
 • the sims 3 android download problem
 • shopping cart hero 3 download android
 • descargar flash downloader android
 • 3gp player free download for android
 • android phone download text messages
 • al quran digital free download android
 • fifa game download for android
 • skype para android download
 • dog wars android app download
 • how do you access downloads on android
 • call manager pro android download
 • movie download app for android
 • 7326266044
 • nook 2 android software download
 • application to download videos on android
 • final fantasy 3 crack android download
 • betfair android app download
 • download arabic keyboard for android phone
 • alchemy download for pc android
 • android tablet can't download apps
 • android sensor games download
 • android apk pc download
 • bible android download free
 • android download any flash video
 • music download application for android
 • cut the rope android free download getjar
 • vlc player android beta download
 • final fantasy 3 android apk download 4shared
 • gta 4 for android download free
 • lettore di codice qr android download
 • download youtube download manager for android
 • android market download problems
 • download rom gba ita android
 • internet explorer download for android mobile
 • fb2 reader android download
 • android emulator download free
 • tv guide android download
 • android app zum download von musik
 • download 20q mind reader android
 • software download youtube untuk android
 • download god of blades for android
 • download android lockscreen for iphone 3gs
 • android flash 11 apk download
 • android program download for pc
 • google download for android tablet
 • time mobile android app download
 • 6057263462
 • android download apps without wifi
 • android email attachments not downloading
 • transformers lock screen android download
 • flv downloader on android
 • old android market download apk
 • great games to download for android
 • free drum software for android
 • 7752417389
 • android download directly to dropbox
 • youtube app for android tablet free download
 • android apps direct download links
 • 5721497492
 • android progress bar file download
 • android market download apps to sd card
 • ebook reader android app download
 • yahoo mobile download android
 • android httpclient downloading file
 • kannada font download for android
 • 1243086068
 • android memory optimizer adv apk download
 • go market android download
 • igo za android 320x480 download
 • air wing free download for android
 • bbm on android download free
 • bbc olympic app download android
 • whatsapp apk android free download
 • best android avi player download
 • 3009072026
 • adobe digital edition download android
 • asphalt 7 android download apk
 • android download attachment from gmail app
 • asphalt 6 android download full free
 • dolphin android download apk
 • lg e400 android games free download
 • android software free download for tablet pc
 • bs player pro free download for android
 • top 20 android games download
 • igi game for android free download
 • angry birds download android galaxy 5
 • android iphone 4 theme download
 • android full version downloads
 • twitter application for android download
 • pro android 4 ebook download
 • download qq browser mini for android
 • android game downloads free apk
 • android best download music
 • android opera mini handler download
 • rooted android os image file download
 • the message bible free download for android
 • download itunes songs on android
 • asphalt 7 android download data
 • air control lite android download
 • free apps to download for android
 • play store download android
 • download brick breaker game for android
 • soundcloud para android download
 • download cut the rope for android
 • scaricare applicazioni gratis per android
 • best website to download cracked android apps
 • 1306118639
 • app updates won't download android
 • redownload amazon mp3 android
 • android eclipse download to phone
 • android clear internet download history
 • tudo para celular android download
 • dailymotion videos downloader for android
 • mp3 music download app android free
 • mx video player android app free download
 • android netflix app download apk
 • android bar playbook download
 • csi game download for android
 • cant download from android market htc wildfire
 • 9565863168
 • ebook for android development download
 • download apps on computer to android
 • android seven pro download kostenlos
 • android quake 3 apk download
 • 5927143267
 • tubemate downloader apk apps android market
 • android tablet where do downloads go
 • big sport fishing 3d lite download android
 • download skype for android smartphones
 • android iso file free download
 • plants of zombies android download
 • gmail android auto download attachments
 • launcher pro download apk android
 • android sdk free download windows xp
 • download tv for android phone
 • android nexus theme download
 • 5415577671
 • android os download for htc hd7
 • podcast download app android
 • android apk download center
 • android operating system download htc hd2
 • total commander for android download apk
 • download korean keyboard android phone
 • emulator android download gba
 • download jocuri si aplicatii android
 • gry i aplikacje na androida do pobrania
 • mario kart rom download android
 • ninja saga android download apk
 • jogos apk download apps android
 • farsi font for android download
 • android app mp3 download pro
 • bedava mobil oyun indir android
 • 9164664942
 • android para celular samsung corby download
 • 2424336666
 • order & chaos online android download apk
 • how to clear your downloads on android
 • cydia wont let me download android lock