944-973-8908 080-22211730 ಜಯಚಾಮರಾಜೇಂದ್ರ ರಸ್ತೆ, ಕನ್ನಡ ಭವನ, ಬೆಂಗಳೂರು – 560 002

ಪ್ರಾಗಿತಿಹಾಸ ಮತ್ತು ಸಾಹಿತ್ಯ, ರಾಜ್ಯ ಮಟ್ಟದ ೩ ದಿನಗಳ ಕಮ್ಮಟಕ್ಕೆ ಆಯ್ಕೆಯಾದ ಶಿಬಿರಾರ್ಥಿಗಳು

February 4, 2020

ಬರಹ ಮತ್ತು ಮುದ್ರಣ ಕೌಶಲ್ಯಾಭಿವೃದ್ಧಿ ಶಿಬಿರ

ಬರಹ ಮತ್ತು ಮುದ್ರಣ ಕೌಶಲ್ಯಾಭಿವೃದ್ಧಿ ಶಿಬಿರ ಗಿರಿ...

February 4, 2020

ಅಡಿಗರ ಕಾವ್ಯ : ಅನುಸಂಧಾನ ರಾಷ್ತ್ರೀಯ ವಿಚಾರಸಂಕಿರಣ

ಅಡಿಗರ ಕಾವ್ಯ : ಅನುಸಂಧಾನ ರಾಷ್ತ್ರೀಯ ವಿಚಾರಸಂಕಿರಣ...

January 29, 2020

“ದಕ್ಷಿಣ ಭಾರತ ಮಟ್ಟದ ಕನ್ನಡ ಕಾವ್ಯ ಕಮ್ಮಟ”ಕ್ಕೆ ಅರ್ಜಿ ಅಹ್ವಾನ

ಕರ್ನಾಟಕ ಸಾಹಿತ್ಯ ಅಕಾಡೆಮಿಯ ವತಿಯಿಂದ ಏರ್ಪಡಿಸಿರ...

January 18, 2020

‘ಪ್ರಾಗೈತಿಹಾಸ ಮತ್ತು ಸಾಹಿತ್ಯ’ ೩ ದಿನಗಳ ಕಮ್ಮಟಕ್ಕೆ ಅರ್ಜಿ ಅಹ್ವಾನ

ಕರ್ನಾಟಕ ಸಾಹಿತ್ಯ ಅಕಾಡೆಮಿಯ ವತಿಯಿಂದ ಏರ್ಪಡಿಸಿರ...

1 2 3 16