944-973-8908 080-22211730 ಜಯಚಾಮರಾಜೇಂದ್ರ ರಸ್ತೆ, ಕನ್ನಡ ಭವನ, ಬೆಂಗಳೂರು – 560 002

ರಾಜ್ಯ ಮಟ್ಟದ ಐದು ದಿನಗಳ ವಿಮರ್ಶಾ ಕಮ್ಮಟಕ್ಕೆ ಆಯ್ಕೆಯಾದ ಅಭ್ಯರ್ಥಿಗಳ ವಿವರ

October 14, 2021

ರಾಜ್ಯ ಮಟ್ಟದ ಐದು ದಿನಗಳ ವಿಮರ್ಶಾ ಕಮ್ಮಟಕ್ಕೆ ಆಯ್ಕೆಯಾದ ಅಭ್ಯರ್ಥಿಗಳ ವಿವರ

ವಿಶೇಷ ಸೂಚನೆ -01 ಕಮ್ಮಟಕ್ಕೆ ಆಯ್ಕೆಯಾದ ಶಿಬಿರಾರ್ಥ...

October 14, 2021

ರಾಜ್ಯ ಮಟ್ಟದ ಐದು ದಿನಗಳ ವಿಮರ್ಶಾ ಕಮ್ಮಟ

ರಾಜ್ಯ ಮಟ್ಟದ ಐದು ದಿನಗಳ ವಿಮರ್ಶಾ ಕಮ್ಮಟ ೨೦೨೧ರ ಅಕ...

October 1, 2021
October 1, 2021

ಮಾಧ್ಯಮ ಪ್ರವೇಶಿಕೆ: ಬರಹ ಮತ್ತು ಸಂವಹನ ಕೌಶಲ ಶಿಬಿರ ಆಹ್ವಾನ ಪತ್ರಿಕೆ

ಮಾಧ್ಯಮ ಪ್ರವೇಶಿಕೆ: ಬರಹ ಮತ್ತು ಸಂವಹನ ಕೌಶಲ ಶಿಬಿರ ...

September 30, 2021

ಮನೋರಂಗದಲ್ಲಿ ಕನ್ನಡ ನಾಟಕಗಳು

ಮನೋರಂಗದಲ್ಲಿ ಕನ್ನಡ ನಾಟಕಗಳು ೧-೧೦-೨೦೨೧ ರಿಂದ ೩೧-೧...

September 9, 2021

ಪ್ರಶಸ್ತಿ ಪ್ರದಾನ ಸಮಾರಂಭ

ಪ್ರಶಸ್ತಿ ಪ್ರದಾನ ಸಮಾರಂಭ ಗೌರವ ಪ್ರಶಸ್ತಿ ೨೦೨೦ ...

August 31, 2021

“ಮಾಧ್ಯಮ ಪ್ರವೇಶಿಕೆ: ಬರಹ ಮತ್ತು ಸಂವಹನ ಕೌಶಲ” ಕಮ್ಮಟ

“ಮಾಧ್ಯಮ ಪ್ರವೇಶಿಕೆ: ಬರಹ ಮತ್ತು ಸಂವಹನ ಕೌಶಲ” ವಿಶ...

August 24, 2021

“ಗಿರಿಜನ ಕಲ್ಯಾಣ: ಸವಾಲು ಮತ್ತು ಅವಕಾಶಗಳು” ಕಮ್ಮಟ

“ಗಿರಿಜನ ಕಲ್ಯಾಣ: ಸವಾಲು ಮತ್ತು ಅವಕಾಶಗಳು” ಗಿರಿಜನ...

August 17, 2021

ವಿಮರ್ಶಾ ಕಮ್ಮಟ ಅರ್ಜಿ ಆಹ್ವಾನ

  ನಿಬಂಧನೆಗಳು: 20ರಿಂದ 45ರ ವಯೋಮಿತಿಯಲ್ಲಿರುವ ಆಸ...

August 4, 2021

ಅಕಾಡೆಮಿಯ ಅನಿಕೇತನ ಚಂದಾದಾರರ ಅಭಿಯಾನ

ಅಕಾಡೆಮಿಯ ಅನಿಕೇತನ ಚಂದಾದಾರರ ಅಭಿಯಾನ ...