944-973-8908 080-22211730 ಜಯಚಾಮರಾಜೇಂದ್ರ ರಸ್ತೆ, ಕನ್ನಡ ಭವನ, ಬೆಂಗಳೂರು – 560 002

ಹಳಗನ್ನಡ ಕಾವ್ಯ : ರಸಾಭಿವ್ಯಕ್ತಿ ಕಮ್ಮಟ

ಹಳಗನ್ನಡ ಕಾವ್ಯ : ರಸಾಭಿವ್ಯಕ್ತಿ ಕಮ್ಮಟ

December 21, 2019   0 Comments

ಹಳಗನ್ನಡ ಕಾವ್ಯ : ರಸಾಭಿವ್ಯಕ್ತಿ ಕಮ್ಮಟ
೨೦೧೯ ರ ಡಿಸೆಂಬರ್ ೨೬ ರಿಂದ ೩೦
ಸ್ಥಳ : ಶ್ರೀ ಶಿವಕುಮಾರ ಕಲಾಸಂಘ, ಸಾಣೇಹಳ್ಳಿ
ಹೊಸದುರ್ಗ ತಾ,ಚಿತ್ರದುರ್ಗ ಜಿಲ್ಲೆ

ಪತ್ರಿಕೆ ಡೌನ್ಲೋಡ್ ಮಾಡಲು ಇಲ್ಲಿ ಕ್ಲಿಕ್ ಮಾಡಿ : ಪತ್ರಿಕೆ