944-973-8908 080-22211730 ಜಯಚಾಮರಾಜೇಂದ್ರ ರಸ್ತೆ, ಕನ್ನಡ ಭವನ, ಬೆಂಗಳೂರು – 560 002

ದಲಿತ ಕಲ್ಯಾಣ ಸವಾಲು ಮತ್ತು ಅವಕಾಶಗಳು ಕಮ್ಮಟಕ್ಕೆ ಆಯ್ಕೆಯಾದ ಅಭ್ಯರ್ಥಿಗಳ ಪಟ್ಟಿ

ದಲಿತ ಕಲ್ಯಾಣ ಸವಾಲು ಮತ್ತು ಅವಕಾಶಗಳು ಕಮ್ಮಟಕ್ಕೆ ಆಯ್ಕೆಯಾದ ಅಭ್ಯರ್ಥಿಗಳ ಪಟ್ಟಿ

January 3, 2020   0 Comments

ದಲಿತ ಕಲ್ಯಾಣ ಸವಾಲು ಮತ್ತು ಅವಕಾಶಗಳು ಕಮ್ಮಟಕ್ಕೆ ಆಯ್ಕೆಯಾದ ಅಭ್ಯರ್ಥಿಗಳ ಪಟ್ಟಿ

ಪಟ್ಟಿಯನ್ನು ಡೌನ್‌ಲೋಡ್ ಮಾಡಲು ಇಲ್ಲಿ ಕ್ಲಿಕ್ ಮಾಡಿ : ಆಯ್ಕೆಯಾದ ಸದಸ್ಯರ ಪಟ್ಟಿ