944-973-8908 080-22211730 ಜಯಚಾಮರಾಜೇಂದ್ರ ರಸ್ತೆ, ಕನ್ನಡ ಭವನ, ಬೆಂಗಳೂರು – 560 002

ದಲಿತ ಕಲ್ಯಾಣ : ಸವಾಲು ಮತ್ತು ಅವಕಾಶಗಳು ಐದು ದಿನಗಳ ಕಮ್ಮಟ

ದಲಿತ ಕಲ್ಯಾಣ : ಸವಾಲು ಮತ್ತು ಅವಕಾಶಗಳು ಐದು ದಿನಗಳ ಕಮ್ಮಟ

January 7, 2020   0 Comments

ದಲಿತ ಕಲ್ಯಾಣ : ಸವಾಲು ಮತ್ತು ಅವಕಾಶಗಳು ಐದು ದಿನಗಳ ಕಮ್ಮಟ
೨೦೨೦ ಜನವರಿ ೦೯ ರಿಂದ ೧೩
ಸ್ಥಳ: ಕಾವೇರಿ ಸಭಾಂಗಣ, ಕರ್ನಾಟಕ ರಾಜ್ಯ ಮುಕ್ತ ವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾನಿಲಯ, ಮುಕ್ತ ಗಂಗೋತ್ರಿ, ಮೈಸೂರು .

 

 

 

ಪತ್ರಿಕೆ ಡೌನ್ಲೋಡ್ ಮಾಡಲು ಇಲ್ಲಿ ಕ್ಲಿಕ್ ಮಾಡಿ : ಪತ್ರಿಕೆ