944-973-8908 080-22211730 ಜಯಚಾಮರಾಜೇಂದ್ರ ರಸ್ತೆ, ಕನ್ನಡ ಭವನ, ಬೆಂಗಳೂರು – 560 002

ಬರಹ ಮತ್ತು ಮುದ್ರಣ ಕೌಶಲ್ಯಾಭಿವೃದ್ಧಿ ಶಿಬಿರ

ಬರಹ ಮತ್ತು ಮುದ್ರಣ ಕೌಶಲ್ಯಾಭಿವೃದ್ಧಿ ಶಿಬಿರ

February 4, 2020   0 Comments

ಬರಹ ಮತ್ತು ಮುದ್ರಣ ಕೌಶಲ್ಯಾಭಿವೃದ್ಧಿ ಶಿಬಿರ
ಗಿರಿಜನ ಉಪಯೋಜನೆಯಡಿ ೫ ದಿನಗಳ ತರಬೇತಿ ಶಿಬಿರ
೨೦೨೦ ಫೆಬ್ರವರಿ ೦೭ ರಿಂದ ೧೧ ರವರೆಗೆ
ಸ್ಥಳ : ಕುವೆಂಪು ಸಭಾಂಗಣ, ವಾ.ಸ.ಸ.ಪ್ರ. ಕಾಲೇಜು, ಹಿರಿಯೂರು, ಚಿತ್ರದುರ್ಗ ಜಿಲ್ಲೆ.

ಪತ್ರಿಕೆ ಡೌನ್ಲೋಡ್ ಮಾಡಲು ಇಲ್ಲಿ ಕ್ಲಿಕ್ ಮಾಡಿ : ಪತ್ರಿಕೆ