944-973-8908 080-22211730 ಜಯಚಾಮರಾಜೇಂದ್ರ ರಸ್ತೆ, ಕನ್ನಡ ಭವನ, ಬೆಂಗಳೂರು – 560 002

2019 ನೇ ಸಾಲಿನ ಸಾಹಿತ್ಯಶ್ರೀ ಪ್ರಶಸ್ತಿ ಪುರಸ್ಕೃತರ ಪಟ್ಟಿ

2019 ನೇ ಸಾಲಿನ ಸಾಹಿತ್ಯಶ್ರೀ ಪ್ರಶಸ್ತಿ ಪುರಸ್ಕೃತರ ಪಟ್ಟಿ

March 7, 2020   0 Comments

2019 ನೇ ಸಾಲಿನ ಸಾಹಿತ್ಯಶ್ರೀ ಪ್ರಶಸ್ತಿ ಪುರಸ್ಕೃತರ ಪಟ್ಟಿ

ಸಾಹಿತ್ಯಶ್ರೀ ಪ್ರಶಸ್ತಿ ಪುರಸ್ಕೃತರು ಮತ್ತು ಭಾವಚಿತ್ರ

ಡಾ.ಅಮರೇಶ ನುಗಡೋಣಿ

ಡಾ.ವಿ.ಎಸ್.ಮಾಳಿ

ಸುಬ್ಬು ಹೊಲೆಯಾರ್

ಡಾ. ಶಾರದಾ ಕುಪ್ಪಂ

ಶ್ರೀ ಪಿ.ಶಿವಣ್ಣ

ಎಂ.ಎಸ್. ವೇದಾ

ಎಫ್.ಟಿ.ಹಳ್ಳಿಕೇರಿ

ಮಾಧವ ಪೆರಾಜೆ

ವಸುಧೇಂದ್ರ

ವಸುಧೇಂದ್ರ