944-973-8908 080-22211730 ಜಯಚಾಮರಾಜೇಂದ್ರ ರಸ್ತೆ, ಕನ್ನಡ ಭವನ, ಬೆಂಗಳೂರು – 560 002

ಇತ್ತೀಚಿನ ಸುದ್ದಿ

2019 ನೇ ಸಾಲಿನ ಸಾಹಿತ್ಯಶ್ರೀ ಪ್ರಶಸ್ತಿ ಪುರಸ್ಕೃತರ ಪಟ್ಟಿ

2019 ನೇ ಸಾಲಿನ ಸಾಹಿತ್ಯಶ್ರೀ ಪ್ರಶಸ್ತಿ ಪುರಸ್ಕೃತರ ಪಟ್ಟಿ

March 7, 2020   0 Comments

2019 ನೇ ಸಾಲಿನ ಸಾಹಿತ್ಯಶ್ರೀ ಪ್ರಶಸ್ತಿ ಪುರಸ್ಕೃತರ ಪಟ್ಟಿ

ಸಾಹಿತ್ಯಶ್ರೀ ಪ್ರಶಸ್ತಿ ಪುರಸ್ಕೃತರು ಮತ್ತು ಭಾವಚಿತ್ರ

ಡಾ.ಅಮರೇಶ ನುಗಡೋಣಿ

ಡಾ.ವಿ.ಎಸ್.ಮಾಳಿ

ಸುಬ್ಬು ಹೊಲೆಯಾರ್

ಡಾ. ಶಾರದಾ ಕುಪ್ಪಂ

ಶ್ರೀ ಪಿ.ಶಿವಣ್ಣ

ಎಂ.ಎಸ್. ವೇದಾ

ಎಫ್.ಟಿ.ಹಳ್ಳಿಕೇರಿ

ಮಾಧವ ಪೆರಾಜೆ

ವಸುಧೇಂದ್ರ

ಡಾ. ಜಿ. ಪ್ರಶಾಂತ ನಾಯಕ