944-973-8908 080-22211730 ಜಯಚಾಮರಾಜೇಂದ್ರ ರಸ್ತೆ, ಕನ್ನಡ ಭವನ, ಬೆಂಗಳೂರು – 560 002

ಜನಪದ ಕಾವ್ಯ ಸಪ್ತಾಹ : ಕನ್ನಡ ಜನಪದ ಕಾವ್ಯಗಳ ಗಾಯನ ಮತ್ತು ಉಪನ್ಯಾಸ

ಜನಪದ ಕಾವ್ಯ ಸಪ್ತಾಹ : ಕನ್ನಡ ಜನಪದ ಕಾವ್ಯಗಳ ಗಾಯನ ಮತ್ತು ಉಪನ್ಯಾಸ

January 3, 2021   0 Comments

ಜನಪದಕಾವ್ಯಸಪ್ತಾಹ
ದಿ.01.01.2021 ರಿಂದ ದಿ.07.01.2021 ರ ವರಗೆ ಪ್ರತಿದಿನ ಸಂಜೆ 4.30ಕ್ಕೆ ಕರ್ನಾಟಕ ಸಾಹಿತ್ಯ ಅಕಾಡೆಮಿಯ ಯೂಟ್ಯೂಬ್ ಚಾನಲ್ ಮತ್ತು ಫೇಸ್ ಬುಕ್ ನಲ್ಲಿ “ ಜನಪದ ಕಾವ್ಯ ಸಪ್ತಾಹ ” ಮಾಲೆಯಡಿ ಕನ್ನಡ ಜನಪದ ಕಾವ್ಯಗಳ ಗಾಯನ ಮತ್ತು ಉಪನ್ಯಾಸಗಳ ನೇರಪ್ರಸಾರ ನಡೆಯಲಿದೆ.