944-973-8908 080-22211730 ಜಯಚಾಮರಾಜೇಂದ್ರ ರಸ್ತೆ, ಕನ್ನಡ ಭವನ, ಬೆಂಗಳೂರು – 560 002

ಕನ್ನಡದಲ್ಲಿ ನಲಿ – ಕನ್ನಡದಲ್ಲಿ ಕಲಿ

ಕನ್ನಡದಲ್ಲಿ ನಲಿ – ಕನ್ನಡದಲ್ಲಿ ಕಲಿ

October 29, 2021   0 Comments

ಕನ್ನಡದಲ್ಲಿ ನಲಿ – ಕನ್ನಡದಲ್ಲಿ ಕಲಿ
ಬೆಂಗಳೂರಿನ ಆಂಗ್ಲ ಮಾಧ್ಯಮ ಪ್ರೌಢಶಾಲೆಯ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳಿಗಾಗಿ ಆಟ-ಪಾಠ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ
ದಿನಾಂಕ: 28, 29, 30 ಮತ್ತು 31, ಅಕ್ಟೋಬರ್ 2021
ಪ್ರತಿದಿನ ಬೆಳಿಗ್ಗೆ 10.00 ರಿಂದ ಮಧ್ಯಾಹ್ನ3.00 ವರೆಗೆ
ಸ್ಥಳ: ಕಲಾಗ್ರಾಮ ಮಲ್ಲತ್ತಹಳ್ಳಿ , ಬೆಂಗಳೂರು