944-973-8908 080-22211730 ಜಯಚಾಮರಾಜೇಂದ್ರ ರಸ್ತೆ, ಕನ್ನಡ ಭವನ, ಬೆಂಗಳೂರು – 560 002

ಭಾರತೀಯ ಮತ್ತು ಪಾಶ್ಚಾತ್ಯ ಕಾವ್ಯ ಮೀಮಾಂಸೆ

ಭಾರತೀಯ ಮತ್ತು ಪಾಶ್ಚಾತ್ಯ ಕಾವ್ಯ ಮೀಮಾಂಸೆ

October 29, 2021   0 Comments

ಉದ್ಯೋಗಮುಖಿ ಕನ್ನಡ: ಉಪನ್ಯಾಸ ಮಾಲೆ
ಭಾರತೀಯ ಮತ್ತು ಪಾಶ್ಚಾತ್ಯ ಕಾವ್ಯ ಮೀಮಾಂಸೆ
ದಿನಾಂಕ: ೧-೧೧-೨೦೨೧ ರಿಂದ ೩೦-೧೧-೨೦೨೧ ರವರೆಗೆ
ಕರ್ನಾಟಕ ಸಾಹಿತ್ಯ ಅಕಾಡೆಮಿಯಾ ಫೇಸ್ಬುಕ್ ಮತ್ತು ಯೌಟ್ಯೂಬ್ ಚಾನೆಲ್ನಲ್ಲಿ ನೇರಪ್ರಸಾರ
ಪ್ರತಿದಿನ ಸಂಜೆ 5.30 ರಿಂದ 7.00 ರವರೆಗೆ