ಇತ್ತೀಚಿನ ಪ್ರಕಟಣೆಗಳು

January 30, 2021

ಅಖಿಲ ಭಾರತ ಕನ್ನಡ ಕಾವ್ಯ ಕಮ್ಮಟಕ್ಕೆ ಅರ್ಜಿ ಆಹ್ವಾನ

ನಿಬಂಧನೆಗಳು: 20 ರಿಂದ 40ರ ವಯೋಮಿತಿಯಲ್ಲಿರುವವರು ಕನ...

January 20, 2021

ವಿಜ್ಞಾನ ಸಾಹಿತ್ಯ ಕಮ್ಮಟ ಮತ್ತು ಅರ್ಜಿ ಆಹ್ವಾನ

ನಿಬಂಧನೆಗಳು: ವಿಜ್ಞಾನ ಸಾಹಿತ್ಯ ರಚನೆಯಲ್ಲಿ ತೊಡ...

January 16, 2021

ಸಾಹಿತ್ಯ ಮತ್ತು ಸಾಮಾಜಿಕ ಜಾಲತಾಣ ಕಮ್ಮಟಕ್ಕೆ ಆಯ್ಕೆಯಾದ ಅಭ್ಯರ್ಥಿಗಳು

ಸಾಹಿತ್ಯ ಮತ್ತು ಸಾಮಾಜಿಕ ಜಾಲತಾಣ ಕಮ್ಮಟಕ್ಕೆ ಆಯ್ಕ...

January 16, 2021

ಸಾಹಿತ್ಯ ಮತ್ತು ಸಾಮಾಜಿಕ ಜಾಲತಾಣ ಕಮ್ಮಟ

ಸಾಹಿತ್ಯ ಮತ್ತು ಸಾಮಾಜಿಕ ಜಾಲತಾಣ ಕಮ್ಮಟ ೨೦೨೧ ಜನವ...

January 3, 2021

ಜನಪದ ಕಾವ್ಯ ಸಪ್ತಾಹ : ಕನ್ನಡ ಜನಪದ ಕಾವ್ಯಗಳ ಗಾಯನ ಮತ್ತು ಉಪನ್ಯಾಸ

ಜನಪದಕಾವ್ಯಸಪ್ತಾಹ ದಿ.01.01.2021 ರಿಂದ ದಿ.07.01.2021 ರ ವರಗೆ ಪ್...