ಇತ್ತೀಚಿನ ಪ್ರಕಟಣೆಗಳು

December 8, 2020

೩ ದಿನಗಳ ಕಥಾ ಕಮ್ಮಟಕ್ಕೆ ಆಯ್ಕೆಯಾದ ಶಿಬಿರಾರ್ಥಿಗಳ ಪಟ್ಟಿ

೩ ದಿನಗಳ ಕಥಾ ಕಮ್ಮಟಕ್ಕೆ ಆಯ್ಕೆಯಾದ ಶಿಬಿರಾರ್ಥಿಗಳ ...

December 1, 2020

ಕುವೆಂಪು ಸಾಹಿತ್ಯ : ಪರಿಸರಯಾನ ೩ ದಿನಗಳ ಕಮ್ಮಟ

ನಿಬಂಧನೆಗಳು:  ಕುವೆಂಪುರವರ ಬದುಕು-ಬರಹದ ಬಗ್ಗೆ ಆ...

November 30, 2020

ಲಲಿತ ಪ್ರಬಂಧ ಕಮ್ಮಟಕ್ಕೆ ಆಯ್ಕೆಯಾದ ಶಿಬಿರಾರ್ಥಿಗಳ ಪಟ್ಟಿ ಮತ್ತು ಪತ್ರಿಕೆ

ದಿನಾಂಕ 04-12-2020 ರಿಂದ 06-12-2020 ರ ವರೆಗೆ ಮುದ್ದುಶ್ರೀ ದಿಬ್ಬ...

November 19, 2020

ಗೌರವ ಪ್ರಶಸ್ತಿ ಪ್ರಧಾನ ಸಮಾರಂಭ – 2019

ಗೌರವ ಪ್ರಶಸ್ತಿ ಪ್ರಧಾನ ಸಮಾರಂಭ - 2019 ದಿನಾಂಕ : ೨೩ ನವ...

November 4, 2020

‘ಮುಕ್ತ ಪ್ರಕಟಣಾ ಮಾಲೆ’ಯಡಿ ಪ್ರಕಟಣೆಗಾಗಿ ಕೃತಿಗಳ ಆಹ್ವಾನ

‘ಮುಕ್ತ ಪ್ರಕಟಣಾ ಮಾಲೆ’ಯಡಿ ಪ್ರಕಟಣೆಗಾಗಿ ಕೃತಿಗಳ ...

November 4, 2020

ಕನ್ನಡ ಕಾವ್ಯ್ಯೋತ್ಸವ – ಕನ್ನಡ ಕಾವ್ಯಗಳ ಉಪನ್ಯಾಸ ಮಾಲೆ

ಕನ್ನಡ ಕಾವ್ಯ್ಯೋತ್ಸವ - ಕನ್ನಡ ಕಾವ್ಯಗಳ ಉಪನ್ಯಾಸ ಮ...