ಈ ಹಿಂದಿನ ಅಧ್ಯಕ್ಷರು ಮತ್ತು ಸದಸ್ಯರ ಪಟ್ಟಿ

ಈ ಹಿಂದಿನ ಅಧ್ಯಕ್ಷರು ಮತ್ತು ಸದಸ್ಯರ ಪಟ್ಟಿ

ಹೆಸರು ಪದನಾಮ ಸದಸ್ಯರ ವಿವರ
ಡಾ. ಅರವಿಂದ ಮಾಲಗತ್ತಿ ಅಧ್ಯಕ್ಷರು ವಿವರ
ಪ್ರೊ. ಶಿವಗಂಗಾ ರುಮ್ಮಾ ಸದಸ್ಯರು ವಿವರ
ಸಾವಿತ್ರಿ ಮುಜುಂದಾರ ಸದಸ್ಯರು ವಿವರ
ಡಾ. ಕವಿತಾ ಶಿ.ಕುಸುಗಲ್ಲ ಸದಸ್ಯರು ವಿವರ
ಶ್ರೀ ಬಿ.ಎಂ.ಹರಪನಹಳ್ಳಿ ಸದಸ್ಯರು ವಿವರ
ಶ್ರೀ ಅಶೋಕ ಬ ಹಳ್ಳಿಯವರ ಸದಸ್ಯರು ವಿವರ
ಪ್ರೊ. ಸಿದ್ದಲಿಂಗಪ್ಪ ಬೀಳಗಿ ಸದಸ್ಯರು ವಿವರ
ಡಾ. ರಂಗನಾಥ ಕಂಟನಕುಂಟೆ ಸದಸ್ಯರು ವಿವರ
ಡಾ. ರಾಜಶೇಖರ ಮಠಪತಿ ಸದಸ್ಯರು ವಿವರ
ಶ್ರೀ ಸಂಗಮೇಶ ಬಾದವಾಡಗಿ ಸದಸ್ಯರು ವಿವರ
ಡಾ. ಕೆ.ವಿ. ರಾಜೇಶ್ವರಿ ಸದಸ್ಯರು ವಿವರ
ಡಾ. ಬೈರಮಂಗಲ ರಾಮೇಗೌಡ ಸದಸ್ಯರು ವಿವರ
ಡಾ. ಸಿ. ನಾಗಣ್ಣ ಸದಸ್ಯರು ವಿವರ
ಡಾ. ಜಿ. ಪ್ರಶಾಂತ ನಾಯಕ ಸದಸ್ಯರು ವಿವರ
ಶೀಮತಿ. ಮುಮ್ತಾಜ್ ಬೇಗಂ. ಸದಸ್ಯರು ವಿವರ
ಪ್ರೊ. ನೀಲಗಿರಿ ಎಂ. ತಳವಾರ ಸದಸ್ಯರು ವಿವರ
ಡಾ. ವಿಕ್ರಮ ವಿಸಾಜಿ ಸದಸ್ಯರು ವಿವರ
ಶೀಮತಿ. ಬಿ.ಸಿ ಶೈಲಾ ನಾಗರಾಜ ಸದಸ್ಯರು ವಿವರ
ಡಾ. ಎಚ್. ದಂಡಪ್ಪ ಸದಸ್ಯರು ವಿವರ
ಅಶೋಕ ಎನ್. ಚಲವಾದಿ ಜಂಟಿ ನಿರ್ದೇಶಕರು (ಸಾ) ವಿವರ
ಶ್ರೀಮತಿ. ಬನಶಂಕರಿ ವಿ. ಅಂಗಡಿ. ಅರ್ಥಸದಸ್ಯರು ಮತ್ತು ರಿಜಿಸ್ಟ್ರಾರ್ ವಿವರ
ಸಿ.ಎಚ್. ಭಾಗ್ಯ ರಿಜಿಸ್ಟ್ರಾರ್ ವಿವರ