944-973-8908 080-22211730 ಜಯಚಾಮರಾಜೇಂದ್ರ ರಸ್ತೆ, ಕನ್ನಡ ಭವನ, ಬೆಂಗಳೂರು – 560 002

ಹೊಸ ಓದು – ಟಿ.ಎಸ್. ಗೊರವರ ಅವರ `ಆಡು ಕಾಯೋ ಹುಡುಗನ ದಿನಚರಿ’ ಅನುಭವ ಕಥನ

ಹೊಸ ಓದು – ಟಿ.ಎಸ್. ಗೊರವರ ಅವರ `ಆಡು ಕಾಯೋ ಹುಡುಗನ ದಿನಚರಿ’ ಅನುಭವ ಕಥನ

January 19, 2016   0 Comments

ಹೊಸ ಓದು – ಟಿ.ಎಸ್. ಗೊರವರ ಅವರ `ಆಡು ಕಾಯೋ ಹುಡುಗನ ದಿನಚರಿ’ ಅನುಭವ ಕಥನ ದಿನಾಂಕ: 4 ಡಿಸೆಂಬರ್ 2015 ಸಮಯ : ಬೆಳಗ್ಗೆ 11.30 ಸ್ಥಳ: ಡಾ. ಎಚ್.ಎನ್.ಮಲ್ಟಿಮೀಡಿಯಾ ಹಾಲ್, ನ್ಯಾಷನಲ್ ಕಾಲೇಜು , ಬಸವನಗುಡಿ , ಬೆಂಗಳೂರು.