944-973-8908 080-22211730 ಜಯಚಾಮರಾಜೇಂದ್ರ ರಸ್ತೆ, ಕನ್ನಡ ಭವನ, ಬೆಂಗಳೂರು – 560 002

ಹೊಸ ಓದು – ಡಾ. ಅರುಣ್ ಜೋಳದ ಕೂಡ್ಲಿಗಿ ಅವರ ” ಕನಸೊಡ್ಡೆದೆದ್ದೆ ” ಸಾಹಿತ್ಯ ವಿಮರ್ಶೆಯ ಟಿಪ್ಪಣಿಗಳು

ಹೊಸ ಓದು – ಡಾ. ಅರುಣ್ ಜೋಳದ ಕೂಡ್ಲಿಗಿ ಅವರ ” ಕನಸೊಡ್ಡೆದೆದ್ದೆ ” ಸಾಹಿತ್ಯ ವಿಮರ್ಶೆಯ ಟಿಪ್ಪಣಿಗಳು

May 3, 2016   0 Comments

ಹೊಸ ಓದು – ಡಾ. ಅರುಣ್ ಜೋಳದ ಕೂಡ್ಲಿಗಿ ಅವರ ” ಕನಸೊಡ್ಡೆದೆದ್ದೆ ” ಸಾಹಿತ್ಯ ವಿಮರ್ಶೆಯ ಟಿಪ್ಪಣಿಗಳು ದಿನಾಂಕ : 26-02-2016 ಶುಕ್ರವಾರ ಸ್ಥಳ : ವರ್ಣ ಆರ್ಟ್ ಗ್ಯಾಲರಿ, ಕನ್ನಡ ಭವನ, ಬೆಂಗಳೂರು. ಸಮಯ : ಸಂಜೆ 4.30 ಕ್ಕೆ.