944-973-8908 080-22211730 ಜಯಚಾಮರಾಜೇಂದ್ರ ರಸ್ತೆ, ಕನ್ನಡ ಭವನ, ಬೆಂಗಳೂರು – 560 002

ಕರ್ನಾಟಕ ಸಾಹಿತ್ಯ ಅಕಾಡೆಮಿಯ ಅಧಿಕೃತವಾದ ಫೇಸ್ಬುಕ್ ಪೆಜ್ (ಪುಟ)

ಕರ್ನಾಟಕ ಸಾಹಿತ್ಯ ಅಕಾಡೆಮಿಯ ಅಧಿಕೃತವಾದ ಫೇಸ್ಬುಕ್ ಪೆಜ್ (ಪುಟ)

April 22, 2021   0 Comments

ಕರ್ನಾಟಕ ಸಾಹಿತ್ಯ ಅಕಾಡೆಮಿಯು ಹೊಸದಾಗಿ ಅಧಿಕೃತವಾದ ಫೇಸ್ಬುಕ್ ಪೆಜ್ (ಪುಟ) ಅನ್ನು ಪ್ರಾರಂಭಿಸಿರುತ್ತದೆ. ಇನ್ನು ಮುಂದೆ ಅಕಾಡೆಮಿಯಿಂದ ನಡೆಯುವ ಎಲ್ಲಾ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಗಳನ್ನು ವಿಕ್ಷೀಸಲು ಈ ಕೆಳಕಂಡ ಲಿಂಕ್ ಅನ್ನು ಕ್ಲಿಕ್ ಮಾಡಿ ಹಾಗೂ ಫಾಲೋ ಮಾಡಲು ಕೋರಿದೆ.

ಫೇಸ್ಬುಕ್

ನಮ್ಮ ಇತರ ಸಾಮಾಜಿಕ ಜಾಲತಾಣಗಳ ಸಂಪರ್ಕ ಕೊಂಡಿ: ಫೇಸ್ಬುಕ್ಯೂಟ್ಯೂಬ್ ಚಾನೆಲ್, ಇನ್ಸ್ಟಾಗ್ರಾಮ್, ಟ್ವಿಟರ್.

ಫೇಸ್ಬುಕ್ ಟ್ವಿಟರ್ ಯೂಟ್ಯೂಬ್ ಇನ್ಸ್ಟಾಗ್ರಾಮ್