944-973-8908 080-22211730 ಜಯಚಾಮರಾಜೇಂದ್ರ ರಸ್ತೆ, ಕನ್ನಡ ಭವನ, ಬೆಂಗಳೂರು – 560 002

ಮನೋರಂಗದಲ್ಲಿ ಕನ್ನಡ ನಾಟಕಗಳು

ಮನೋರಂಗದಲ್ಲಿ ಕನ್ನಡ ನಾಟಕಗಳು

September 30, 2021   0 Comments

ಮನೋರಂಗದಲ್ಲಿ ಕನ್ನಡ ನಾಟಕಗಳು
೧-೧೦-೨೦೨೧ ರಿಂದ ೩೧-೧೦-೨೦೨೧ ರವರೆಗೆ
ಮೂವತ್ತೊಂದು ದಿನ ಮೂವತ್ತು ಉಪನ್ಯಾಸ

ಫೇಸ್‌ಬುಕ್ ಮತ್ತು ಯೂಟ್ಯೂಬ್ ಚಾನೆಲ್‌ನಲ್ಲಿ ನೇರ ಪ್ರಸಾರ

ಪ್ರತಿದಿನ ಸಂಜೆ ೦೫.೩೦ ರಿಂದ ೭.೦೦ ರ ವರೆಗೆ