944-973-8908 080-22211730 ಜಯಚಾಮರಾಜೇಂದ್ರ ರಸ್ತೆ, ಕನ್ನಡ ಭವನ, ಬೆಂಗಳೂರು – 560 002

ಮಾಧ್ಯಮ ಪ್ರವೇಶಿಕೆ: ಬರಹ ಮತ್ತು ಸಂವಹನ ಕೌಶಲ ಶಿಬಿರ ಆಹ್ವಾನ ಪತ್ರಿಕೆ

ಮಾಧ್ಯಮ ಪ್ರವೇಶಿಕೆ: ಬರಹ ಮತ್ತು ಸಂವಹನ ಕೌಶಲ ಶಿಬಿರ ಆಹ್ವಾನ ಪತ್ರಿಕೆ

October 1, 2021   0 Comments

ಮಾಧ್ಯಮ ಪ್ರವೇಶಿಕೆ: ಬರಹ ಮತ್ತು ಸಂವಹನ ಕೌಶಲ ಶಿಬಿರ
ಮೂಕನಾಯಕನಿಂದ ಮಹಾನಾಯಕನವರೆಗೆ ದಲಿತಲೋಕದ ಅಭಿವ್ಯಕ್ತಿಯ ಗಟ್ಟಿ ಹೆಜ್ಜೆಗಳು
೨೦೨೧ ಅಕ್ಟೋಬರ್ ೦೭ ರಿಂದ ೧೧
ಸ್ಥಳ: ಕರ್ನಾಟಕ ಕಲಾಗ್ರಾಮ ಮಲ್ಲತ್ತಹಳ್ಳಿ , ಜ್ಞಾನಭಾರತಿ ಆವರಣ ಬೆಂಗಳೂರು ೫೬೦೦೫೬

ಪತ್ರಿಕೆ ಡೌನ್ಲೋಡ್ ಮಾಡಲು ಇಲ್ಲಿ ಕ್ಲಿಕ್ ಮಾಡಿ: ಪತ್ರಿಕೆ