ಚದುರಂಗ ದತ್ತಿನಿಧಿ

ಚದುರಂಗ ದತ್ತಿನಿಧಿ

  • ಚದುರಂಗ ಅವರ ಹೆಸರಿನಲ್ಲಿ ಅಕಾಡೆಮಿಯಲ್ಲಿ ಒಂದು ದತ್ತಿನಿಧಿಯನ್ನು ಸ್ಥಾಪಿಸಲು ರೂ.2,00,000/-(ರೂಪಾಯಿ ಎರಡು ಲಕ್ಷ ಮಾತ್ರ)ಗಳನ್ನು ಡಾ. ಪ್ರಭುಶಂಕರ, ಅಧ್ಯಕ್ಷರು, ಜಿ.ಎಸ್. ಸುಬ್ರಮಹ್ಮಣ್ಯಂ, ಗೌರವ ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿ, ಚದುರಂಗ ಪ್ರತಿಷ್ಠಾನ (ರಿ), (ಡಾ. ಎಂ. ಸುಬ್ರಹ್ಮಣ್ಯರಾಜ್ ಅರಸ್ ಪ್ರತಿಷ್ಠಾನ)- ಇವರು ನೀಡಿರುತ್ತಾರೆ.
  • ಸದರಿ ಮೊತ್ತವನ್ನು ಕರ್ನಾಟಕ ಸಾಹಿತ್ಯ ಅಕಾಡೆಮಿಯ ಅನುದಾನ ಖಾತೆಯನ್ನು ಹೊಂದಿರುವಂತಹ ಸ್ಟೇಟ್ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಆಫ್ ಇಂಡಿಯಾ, ಇಲ್ಲಿ ನಿಶ್ಚಿತ ಠೇವಣಿಯಾಗಿ ಇಟ್ಟು, ಅದರಿಂದ ಬರುವ ಬಡ್ಡಿಯನ್ನು ಪುಸ್ತಕ ಬಹುಮಾನ ಯೋಜನೆ’ಯ ನಿಯಮಗಳ ಅನುಸಾರ ಪ್ರತಿವರ್ಷ ಕಾದಂಬರಿ ಪ್ರಕಾರದಲ್ಲಿ ಅತ್ಯುತ್ತಮವೆಂದು ನಿರ್ಣಯಿಸಲ್ಪಡುವ ಕೃತಿಗೆ ಬಹುಮಾನವಾಗಿ ನೀಡಲಾಗುವುದು.
  • ಇದು ಪ್ರತ್ಯೇಕ ಬಹುಮಾನವಾಗಿರದೆ `ಪುಸ್ತಕ ಬಹುಮಾನ’ ಯೋಜನೆಯ `ಕಾದಂಬರಿ’ ಪ್ರಕಾರದ ಕೃತಿಗೆ ನೀಡುವ ಬಹುಮಾನವಾಗಿರುತ್ತದೆ.
  • ಈ ಬಹುಮಾನವನ್ನು ‘ಚದುರಂಗ ದತ್ತಿ ಬಹುಮಾನ’ ಎಂದು ಕರೆಯಲಾಗುವುದು.