ಇತ್ತೀಚಿನ ಪ್ರಕಟಣೆಗಳು

January 23, 2018
January 21, 2018

ಕರ್ನಾಟಕ ಸಾಹಿತ್ಯ ಅಕಾಡೆಮಿಯ ಅಧಿಕಾರಿಯ ಮತ್ತು ಸಿಬ್ಬಂದಿ ವರ್ಗದವರ ವಿವರ

ಅಧಿಕಾರಿಯ ಹೆಸರು                            ಹುದ್ದೆ ಶ್ರೀಮತ...

January 20, 2018

ಕಾವ್ಯಾಭಿಯಾನ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ೨೪-೧-೨೦೧೮

ಬಾಗಲಕೋಟೆ ಮತ್ತು ಬಿಜಾಪುರ ಜಿಲ್ಲೆಯ ಪದವಿ ಪೂರ್ವ ಕಾ...

January 6, 2018

ಎಂ.ಕೆ. ಇಂದಿರಾ ಜನ್ಮ ಶತಮಾನೋತ್ಸವ ವಿಚಾರಸಂಕಿರಣ-ಸಂವಾದ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ

ಎಂ.ಕೆ. ಇಂದಿರಾ ಜನ್ಮ ಶತಮಾನೋತ್ಸವ ವಿಚಾರಸಂಕಿರಣ-ಸಂ...