ಈವರೆಗಿನ ಅಧ್ಯಕ್ಷರುಗಳು

ಈವರೆಗಿನ ಅಧ್ಯಕ್ಷರುಗಳು

 

ಅಕಾಡೆಮಿಯ ಅಧ್ಯಕ್ಷರುಗಳು

 

ಕ್ರಮ ಸಂಖ್ಯೆ ಅಧ್ಯಕ್ಷರ ಹೆಸರು ಅವಧಿ
1 ಶ್ರೀ ಎಸ್.ಆರ್.ಕಂಠಿ 1961-1966
2 ಶ್ರೀ ಕೆ.ವಿ. ಶಂಕರೇಗೌಡ 1968-1970
3 ಡಾ.ಅ.ನ. ಕೃಷ್ಣರಾವ್ 1971
4 ಡಾ. ಆದ್ಯರಂಗಾಚಾರ್ 1971-1972
5 ಶ್ರೀ ಎ.ಆರ್. ಬದರಿನಾರಾಯಣ್ 1973-1974
6 ಶ್ರೀ ಎಂ. ಮಲ್ಲಿಕಾರ್ಜುನಸ್ವಾಮಿ 1974-1975
7 ಶ್ರೀ ಆರ್. ಗುಂಡುರಾವ್, ಬೆಂಗಳೂರು 1976
8 ಶ್ರೀ ಕೆ.ಎಚ್. ಶ್ರೀನಿವಾಸ್, ಬೆಂಗಳೂರು 1976
9 ಡಾ.ಎಂ. ಶಿವರಾಂ (ರಾಶಿ), ಬೆಂಗಳೂರು 1978-1980
10 ಡಾ. ಹಾ.ಮಾ.ನಾಯಕ, ಮೈಸೂರು 1980-1984
11 ಡಾ.ಕೆ.ಎಸ್. ನಿಸಾರ್ ಅಹಮದ್, ಬೆಂಗಳೂರು 1984-1987
12 ಡಾ. ಜಿ.ಎಸ್. ಶಿವರುದ್ರಪ್ಪ, ಬೆಂಗಳೂರು 1987-1990
13 ಡಾ. ಬರಗೂರು ರಾಮಚಂದ್ರಪ್ಪ, ಬೆಂಗಳೂರು 1990-1995
14 ಡಾ. ಶಾಂತರಸ, ರಾಯಚೂರು 1995-1998
15 ಡಾ. ಗಿರಡ್ಡಿ ಗೋವಿಂದರಾಜ, ಧಾರವಾಡ 1998-2001
16 ಡಾ. ಗುರುಲಿಂಗ ಕಾಪಸೆ, ಧಾರವಾಡ 2001-2004
17 ಡಾ. ಗೀತಾ ನಾಗಭೂಷಣ, ಗುಲ್ಬರ್ಗಾ 2004-2007
18 ಪ್ರೊ. ಎಂ.ಎಚ್. ಕೃಷ್ಣಯ್ಯ, ಬೆಂಗಳೂರು 2007-2011
19 ಪ್ರೊ. ಮಾಲತಿ ಪಟ್ಟಣಶೆಟ್ಟಿ 2014-2017
20 ಡಾ. ಅರವಿಂದ ಮಾಲಗತ್ತಿ 2017- 2019
21 ಡಾ. ಬಿ. ವಿ. ವಸಂತಕುಮಾರ್ 2019 –