ವಿಚಾರ ಸಂಕೀರ್ಣ ವೀಡಿಯೊಗಳು

September 7, 2017

ಲಾಲಬಾಗ್ ಫಲಪುಷ್ಪ ಪ್ರದರ್ಶನದ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಕವನ ವಾಚನ ಮತ್ತು ಕಾವ್ಯ ರಂಗ

ಲಾಲಬಾಗ್ ಫಲಪುಷ್ಪ ಪ್ರದರ್ಶನದ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಕವನ ವ...

August 28, 2017

ಬೆಂಗಳೂರು ವಿಭಾಗ ಮಟ್ಟದ ಡಾ. ಬಿ.ಆರ್. ಅಂಬೇಡ್ಕರ್ ಚಿಂತನ – ಮಂಥನ ಕಮ್ಮಟ

ಬೆಂಗಳೂರು ವಿಭಾಗ ಮಟ್ಟದ ಡಾ. ಬಿ.ಆರ್. ಅಂಬೇಡ್ಕರ್ ಚಿಂ...

May 5, 2016

ಹೊಸ ಓದು – ವೇಣುಗೋಪಾಲ ವಹ್ನಿ ಅವರ “ಪಳಯನ್ನರು ಮತ್ತು ದ್ರೌಪದಿ” ಸಂಶೋಧನಾ ಕೃತಿ

ಹೊಸ ಓದು - ವೇಣುಗೋಪಾಲ ವಹ್ನಿ ಅವರ "ಪಳಯನ್ನರು ಮತ್ತು ...

January 19, 2016

ಪರಿಸರಜ್ಞಾನ ಸಂವಹನ ಕಮ್ಮಟ

ಪರಿಸರಜ್ಞಾನ ಸಂವಹನ ಕಮ್ಮಟ ದಿನಾಂಕ : 2015 ಅಕ್ಟೋಬರ್ 13, 14...